Cançoner musical de Mallorca

segons Josep Massot i Planes (1984)

El Cançoner musical de Mallorca de Josep Massot i Planes fou editat a Palma de Mallorca el 1984 a cura del seu net Josep Massot Muntaner i de Baltasar Bibiloni Llabrés. Josep Massot Planes (Palma de Mallorca 1876- Pòrtol 1943), fill del músic Guillem Massot, fou organista ocasional i estudiant de violí. Tanmateix, per necessitats econòmiques, després d'acabar el batxillerat el 1892 hagué de preparar oposicions al Cos de Correus. Continuà durant tota la seva vida i a les diverses estafetes (a Mallorca, Saragossa, Barcelona) a continuar la seva formació musical i a guanyar-se un sobresou com a professor de música. A més d'harmonitzar cançons populars va compondre himnes i peces religioses. El seu cançoner publicat es va fonamentar a la "Colección de Cantos, Bailes y Tocatas populares de la provincia de Baleares" que presentà al Concurs Nacional oficial de 1911. Encara no guanyà, la seva tasca no s'interrompé i obtingué el primer premi del concurs de 1932. Aquesta edició inclou alguna melodia de l'arxiu familiar del seu fill Guillem.
Xeremiers i flabiolers en general poden alegrar-se de trobar aquest llibre (ISBN: 84-500-9911-0, edició de la Caixa de Balears "Sa Nostra") amb considerable repertori.

Fem el mateix comentari que a les altres pàgines: els fitxers MIDI només volen ésser un suggeriment d'inici.
Tornar a la pàgina de presentació

masso015.mid

"Tonada des segar"
De Bernat Pol, Consell, 1910.

masso020.mid

"Tonada des segar"
De Julià Rosselló Salas, Binissalem, 1910.

masso027.mid

"Tonada d'exsecallar"
De Miquel Cladera, Sa Pobla.

masso055.mid

"Tonada de segar arròs"
De Bartomeu Crespí, Sa Pobla.

masso090.mid

"Tonada d'espadar"
Del R. P. Joan Rubí, Muro.

masso091.mid

"Tonada d'espadar"
Del R. P. Joan Rubí, Muro.

masso098.mid

"Tonada de forn de calç"
D'Antoni Arrom, ("Catanyet"), Costitx, 1909.

masso101.mid

"Jota mallorquina"
De Guillem Roig, ("Meco"), Llucmajor.

masso102.mid

"Jota mallorquina"
Felanitx.

masso103.mid

"Fandango"
Llucmajor.

masso111.mid

"Ball de Sant Salvador I" (Xeremiers)
Artà.

masso112.mid

"Ball de Sant Salvador II" (Xeremiers)
Artà.

masso113.mid

"Ball de Sant Salvador III" (Xeremiers)
Artà.

masso114.mid

"Ball de Sant Salvador IV" (Xeremiers)
Artà.

masso115.mid

"Jota mallorquina" (Xeremiers)
Montuïri.

masso117.mid

"Ball dels cavallets: La filadora" (Xeremiers)
Artà.

masso118.mid

"Ball dels cavallets: Chamarrita" (Xeremiers)
Artà.

masso129.mid

"Ball dels cavallets" (Castanyetes, fabiol i tamborino)
D'Honor Miquel Cerdà Rosselló, Pollença, 1909.

masso131.mid

"Ses taules o captiris dels cavallets" (Fabiol i tamborino)
De Joan Cerdà, ("Colom"), Pollença.

masso132.mid

"Ses taules llargues o de ses places" (Fabiol i tamborino)
De Joan Cerdà, ("Colom"), Pollença, 1909.

masso133.mid

"Ball de Sant Joan Pelós" (Violí, fabiol i tamborino)
Felanitx.

masso134.mid

"Ball de cossiers: Flor de murta" (Fabiol i tamborino)
Montuïri.

masso144.mid

"Ball de cossiers: Els mocadors" (Xeremiers)
De Joan Castellà, ("Pallesco"), Montuïri.

masso145.mid

"L'oferta dels cossiers" (Fabiol i tamborino)
Montuïri.

masso148.mid

"Ball de cossiers: Els reis" (Fabiol i tamborino)
Algaida.

masso154.mid

"Ball de cossiers: Ses bombes" (Xeremiers)
Algaida.

masso156.mid

"Ball de cossiers I" (Fabiol i tamborino)
Alaró.

masso157.mid

"Ball de cossiers II" (Fabiol i tamborino)
Alaró.

masso158.mid

"Ball de cossiers" (Violí)
Pollença.

masso161.mid

"Ball dels índios" (Fabiol i tamborino)
Pollença.

masso162.mid

"Ball de les àguiles" (Violí, guitarró, guitarra i castanyetes)
De Guillem Bestard, Ramon Campomar Cifre ("Beguí") i Jaume Jaume ("Randa"), Pollença.

masso165.mid

"Corregudes" (Xeremiers)
D'Andreu Morro i Pere Bestard, Santa Maria, 1910.

masso166.mid

"Oferta dels homes" (Xeremiers)
D'Andreu Morro i Pere Bestard, Santa Maria, 1910.

masso168.mid

"L'oferta véia" (Xeremiers)
De Gabriel Vich i Mateu Isern, Santa Eugènia.

masso177.mid

"Ses set paraules" (Xeremiers)
D'Andreu Morro i Pere Bestard, Santa Maria.

masso180.mid

"La infanta i don Gauvany"
Andratx.

masso181.mid

"A la ciutat de Nàpols"
De Francisca Tugores, Búger, 1909.

masso182.mid

"A la ciutat de Nàpols"
De Margalida Bestard Pons, Binissalem, 1909.

masso183.mid

"A la ciutat de Nàpols"
D'Úrsula Salva, Llucmajor, 1909.

masso184.mid

"A la ciutat de Nàpols"
D'Aina Maria Bosch Creus, Santa Maria, 1909.

masso185.mid

"A la ciutat de Nàpols"
Palma.

masso187.mid

"A la ciutat de Nàpols"
De Maria Llabrés, Establiments, 1909.

masso192.mid

"Don Joan i Don Ramon / Les vint-i-nou llançades"
De Catalina Mir ("Lluça"), Andratx 1909.

masso195.mid

"La donzella / La captiva rescatada"
De Magdalena Frontera, Puigpunyent, 1908.

masso214.mid

"Sa des cavaller" (N'era tan geuger de cama)
De Francisca Tugores, Búger 1909.

masso215.mid

"Sa des cavaller" (N'era tan geuger de cama)
De Magdalena Frontera, Puigpunyent, 1909.

masso216.mid

"La filla del rei" (El rei tenia tres filles)
Andratx.

masso217.mid

"La filla del rei" (El rei tenia tres filles)
Alcúdia.

masso218.mid

"Lo galant" (Baix d'un ullastre em posí)
Marratxí.

masso219.mid

"El vell i la jove" (Vola, vola, rossinyol)
Sant Jordi.

masso222.mid

"La mort de na Roseta" (De Santanyí vaig partir)
Alcúdia.

masso233.mid

"Una ximbomba en sonar"
Del R. P. Joan Rubí, Artà.

masso242.mid

"La Sibil·la"

masso249.mid

"Tonada de Sant Antoni per a felicitar"
De Pere Massot Moyà, Artà, 1909.

masso250.mid

"Tonada de Sant Antoni per a beure"
De Pere Massot Moyà, Artà, 1909.

masso254.mid

"Goigs de pasqua"
Algaida.

masso255.mid

"Goigs de pasqua"
De Francisca Tugores, Sa Pobla.

masso256.mid

"Cançó de pasqua"
Son Sardina.

masso262.mid

"Cançó de pasqua" (I a mitjanit paríreu vós, Maria)
De Joan Bonet Bordoy ("Cabeiut"), Galilea, 1909.

masso270.mid

"Goigs a Santa Margalida de Crestatx"
De Maria Cladera, Sa Pobla, 1910.

masso273.mid

"Goigs al gloriós patriarca Sant Josep"
De Pere Francesc Clar, Llucmajor, 1910.

masso276.mid

"Tocata popular de Sant Marçal" (Violí i guitarra)
Felanitx.

masso283.mid

"Noninó li diu sa mare"
Felanitx.

masso286.mid

"Noninó li diu sa mare"
Palma.

masso290.mid

"Serra, serra, serrador"
Pòrtol.

masso318.mid

"El bon Jesuset, com era xiquet"
De Josep Mas, Alaior.

masso319.mid

"Pastoret, d'on vens?"
Artà.

masso327.mid

"Cançó de captar"
Palma.

masso328.mid

"Ses set paraules de Nostro Senyor Jesucrist"
Galilea.

masso329.mid

"Na Margalideta de cas Petecó"
Pòrtol.

masso334.mid

"Sa rossegaiera"
De Bernat Pol, Consell.

masso340.mid

"Es llagosts"
De Josep Mas, Ciutadella.

masso343.mid

"Si en Pere vos vol, al·lotes"
D'Antònia Capó, Pòrtol i Caimari.

masso345.mid

"Tonada de captar ses figues" (Si deis que captam ses figues, som el dissabte del Ram)
D'Úrsula Salvà, Llucmajor.

masso349.mid

"Na Cecília" (Entrant en el poble sent un combregar)
De Maria Font("Caminera"), Muro, 1909.

masso337.mid

"Sa darrera i no en cant pus"
De Catalina Ques, Alcúdia, 1909.


Tornar a la pàgina de presentació

Darrera versió: novembre 2005.

© Transcripcions MIDI: Wenceslao Martínez Calonge, 2005